Produkty>>

Algarve


max. dĺžka: 6 050 mm / možnosť spájania
max. šírka: 4 500 mm / možnosť spájania
max. výška: 2 800 mm
sklon strechy: 0 °
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry (60-80 mikrónov)
Ovládanie: Elektrické
Intenzita zrážok: Algarve® môže spracovať dažďové zrážky o intenzite 0,04 do 0,05 l/s/m2, ktoré trvá max. 2 minúty. K takejto intenzite zrážok štatisticky dochádza v priemere raz za 10 rokov.
Odolnosť proti vetru:: až do 120 km/h pri uzatvorených lamelách
Zaťaženie snehom: až 110 kg/m2

Algarve roof

max. dĺžka: 6 050 mm
max. šírka: 4 500 mm
max. výška: ľubovoľná
sklon strechy: 0 ° / možnosť spájania
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry (60-80 mikrónov)
Ovládanie: Elektrické
Intenzita zrážok: Algarve Roof® môže spracovať dažďové zrážky o intenzite 0,04 do 0,05 l/s/m2, ktoré trvá max. 2 minúty. K takejto intenzite zrážok štatisticky dochádza v priemere raz za 10 rokov.
Odolnosť proti vetru:: až do 120 km/h pri uzatvorených lamelách
Zaťaženie snehom: až 110 kg/m2

Camargue

max. dĺžka: 6 200 mm
max. šírka: 4 500 mm
max. výška: 2 800 mm
sklon strechy: 0 ° / možnosť spájania
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry (60-80 mikrónov)
Ovládanie: Elektrické
Intenzita zrážok: Camargue® môže spracovať dažďové zrážky o intenzite 0,04 do 0,05 l/s/m2, ktoré trvá max. 2 minúty. K takejto intenzite zrážok štatisticky dochádza v priemere raz za 10 rokov.
Odolnosť proti vetru:: až do 120 km/h pri uzatvorených lamelách
Zaťaženie snehom: až 110 kg/m2

Azore

pevná dĺžka: 4 000 mm / možnosť spojenia do 2 x 4 000 mm
pevná šírka: 3 500 mm / možnosť spojenia do 2 x 3 500 mm
max. výška: 2 500 mm (možnosť zníženia stĺpov)
sklon strechy: 0 °
Prispôsobenie výšky stĺpa: +/- 25 mm
Farby: k dispozícii v dvoch farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry
(60-80 mikrónov)
RAL 9016 biela
RAL 8022 čierna
(možnosť zakúpenia v kombinácii oboch farieb)
Ovládanie: Manuálne

Lapure

max. dĺžka sekcie: 4 000 mm / možnosť spojenia do 2 x 4 m
max. šírka: 5 000 mm
max. výška: 2 900 mm
sklon strechy: 10 - 35 °
Prispôsobenie výšky stĺpa: +/- 25 mm
Max. presah strechy pri verzii s presahom: 1 000 mm
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry (60-80 mikrónov)
Ovládanie: Elektrické

Lagune

max. dĺžka: 6 000 mm / možnosť spájania sekcíi až do 12 000 mm
max. šírka: 6 000 mm
max. výška: 2 500 mm
sklon strechy: 8-19 °
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL s práškovým nástrekom a povrchom textúry (60-80 mikrónov)
Ovládanie: Elektrické
Intenzita zrážok: Lagune® môže spracovať dažďové zrážky o intenzite 0,04 do 0,05 l/s/m2, ktoré trvá max. 2 minúty. K takejto intenzite zrážok štatisticky dochádza v priemere raz za 10 rokov.
Odolnosť proti vetru:: až do 120 km/h

Toscane

max. dĺžka: 6 500 mm / možnosť prepájania sekcií až do dĺžky 13 000 mm s látkou v jednom kuse
max. šírka: 4 050 mm
max. výška 2500 mm / spád 4,5 ° - 20° (v závislosti na rozpätí)
Farby: k dispozícii vo všetkých farbách RAL / prášková povrchová úprava (60-80 mikrónov)
Ovládanie: elektromotorické ( s diaľkovým ovládaním)
Integrovaný drenážny systém
Integrovaná kabeláž
Integrovaný motor